Jsem laik, budu zaslaným výsledkům rozumět?

Naší největší snahou je, abyste byli s našimi službami maximálně spokojeni. Spolu s protokolem vám zašleme i komentář k výsledkům rozboru, ve kterém se dozvíte, jak dále postupovat v případě, že voda není úplně v pořádku.

Výsledkový protokol obsahuje mimo jiné i vyhodnocení dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., na první pohled tedy uvidíte, zda vaše voda tyto limity splňuje, či nikoliv.

Výsledkový protokol zasíláme elektronicky na váš e-mail do 10 pracovních dní od doručení vzorku na naše sběrné místo. Individuálně lze domluvit i rychlejší zpracování za příplatek, pokud to bude umožňovat technologická lhůta stanovení.

V případě jakýchkoliv nejasností pro vás máme taktéž vyhrazené konzultační hodiny, ve kterých si můžete zavolat pro individuální objasnění vašich výsledků.