Pravidelné rozbory vody ze studny odhalí skrytá rizika

7. září 2018

Kvalita vody ve studni se může měnit velice rychle. Nejnebezpečnější přitom je, že změnu kvality vody nemusí člověk poznat senzoricky, proto je vhodné nechat kvalitu vody testovat ve specializovaných laboratořích, kde rozborem vody ze studny bezpečně odhalí přítomnost nežádoucích chemických látek a mikroorganismů, a to i těch, které se neprojevují zápachem vody nebo změnou zabarvení.

Nejčastější příčiny zhoršení kvality vody ve studni:

  • Přívalové deště, dlouhodobá sucha, pokles hladiny spodních vod, tání sněhu a další specifické projevy počasí.
  • Uhynulé zvíře ve studni.
  • Porušení krytu studny, větší opravy studny, výměna potrubí, zemní práce v okolí studny.
  • Prosakování septiku a dalších rizikových rezervoárů.
  • Realizace různorodé rizikové činnosti v širším okolí, která má potenciál ovlivnit kvalitu podzemní vody.

Výše uvedený výčet v bodech není možné brát jako konečný. Existuje mnoho dalších faktorů, které mohou ovlivnit kvalitu vody, proto je vhodné být ve střehu a provádět pravidelné kontroly.

Jaký druh rozboru vody zvolit?

Rozborů vody je hned několik druhů. Jaký tedy vybrat, aby splnil účel? V případě kontroly kvality vody ve studni je vhodné uvažovat o kráceném rozboru a o úplném rozboru vody. Pokud se obrátíte na akreditovanou laboratoř, budou vědět, co který rozbor obnáší. Odborníci specializované laboratoře pomohou také správně interpretovat výsledky rozboru a navrhnout adekvátní řešení situace. Je vhodné podotknout, že oba výše uvedené rozbory jsou precizně definovány v legislativě, proto by všechny specializované laboratoře měly mít u těchto rozborů stejné standardy.

Krácený rozbor vody je vhodné provádět alespoň jednou ročně. Vhodný čas pro testování vody je pak na jaře, když odtaje všechen sníh. Protokol s výsledky rozboru se klient obvykle dozví do 10 dnů od odevzdání vzorků. Existuje také možnost expresního testování, kdy je vyhotovení akreditovaného protokolu možné už za 24 hodin. Cena kráceného rozboru vodu je 1 520 Kč. Právě krácený rozbor vody je ve většině případů dostačující, protože poskytne orientační přehled nejčastěji překračovaných ukazatelů.

Přibližně jednou za pět let je vhodné udělat důkladnou analýzu kvality vody. K tomuto účelu slouží úplný rozbor vody, díky kterému klient získá kompletní přehled o kvalitě vodního zdroje. Cena úplného rozboru vody je 7 018 Kč. Přesné výsledky jsou nezbytné pro úspěšnou komunikaci s úřady a orgány ochrany veřejného zdraví (například hygienickými stanicemi).

Kdy je vyžadován krácený rozbor vody ze studny zákonem?

Při kolaudačním řízení je vyžadován akreditovaný rozbor vody dle vyhlášky 252/2004 Sb. Požadavky splňuje kráceny rozbor vody, který poskytne veškeré relevantní informace nezbytné pro důkladné ověření kvality vody pro účely kolaudace rodinných domů, bytů, chalup a dalších nemovitostí.

Hygienické stanice vyžadují akreditované protokoly o kvalitě vody také od osob provozující komerční vodní zdroje. Periodicita se liší podle konkrétních případů. V některých situacích postačí provést krácený rozbor vody pouze jednou za rok, jindy je nutné uskutečnit akreditovaný rozbor dvakrát za rok.

Rozbor vody ze studny není v pořádku, co s tím?

V žádném případě není důvod k panice. Naopak, je důležité vše důkladně promyslet, najít sofistikované řešení a s klidem provést patřičné kroky, aby nedošlo k problémům závažnějšího charakteru.

Pokud není v pořádku rozbor vody nově kolaudovaného vodního zdroje, je stále šance, že se kvalita vody v určitém časovém intervalu zlepší v důsledku nárůstu čerpání zdroje a delšího časového odstupu od provedených zemních prací. Některé nevyhovující parametry dokonce ani nemusí nutně znamenat problém pro úspěšné dokončení kolaudačního řízení.

V situaci, kdy je vodní zdroj už používán a krácený rozbor vody prokáže překročení limitů u sledovaných ukazatelů, je nezbytné vodu neprodleně přestat používat, a to zejména k pití, ale i pro další účely, které by mohly ohrozit zdraví.

A jak postupovat dále? Obvykle je nutné provést opakovaný rozbor vody, který závadnost vodního zdroje potvrdí, nebo vyvrátí. Akreditovaná laboratoř by měla v případě potvrzení výsledků o problémech s kvalitou vody navrhnout postup, který by vedl k odstranění závadnosti. Ke zlepšení kvality vody může přispět například některá z metod úpravy vody, dezinfekce vodního zdroje nebo vyčištění studny.


Objednejte si rozbor vody

A zjistěte, jestli vaše voda splňuje všechny potřebné normy. V případně zájmu vám zařídíme výsledky rozboru vody i do 24 hodin.

Proč si vybrat nás

Provádíme analýzy v akreditované laboratoři, nabízíme možnost expresního zpracování a vyhodnocení rozboru, máme 47 kontaktních míst po celé České republice - to jsou jen některé z našich předností.

Expresní analýzy vzorků vody

Standardně jsme schopni vyhodnotit výsledky do 7-10 pracovních dnů, v případě expresní potřeby do 1-3 pracovních dnů.

Nejdostupnější rozbory v ČR

Máme nejširší síť v České republice, která čítá 47 kontaktních míst.

Vyhodnocení výsledků

U všech rozborů pitné vody provedeme porovnání zjištěných hodnot s limitními hodnotami dle vyhlášky č. 252/2004 Sb.

Nejmodernější přístroje

Využíváme nejmodernější přístroje, které poskytují ještě přesnější výsledky.

Mezinárodní akreditace

Umíme vám dodat protokoly v několika světových jazycích a být váš mezinárodní partner pro rozbory.

Kvalitní zákaznický servis

Ochotně vám poradíme s výběrem vhodného produktu přímo pro vás.

Od rozboru po řešení

Na základě vyhodnocení výsledků vám dokážeme navrhnout komplexní účinná nápravná opatření.

Maximální spokojenost

99 % našich klientů doporučuje naše služby dál.