Tvrdost vody

Příliš tvrdá voda a vodní kámen mohou snižovat účinnost spotřebičů a zvyšovat energetickou spotřebu domácností. Udržování správné tvrdosti vody vám může ušetřit až 50% elektrické energie, která je potřebná na vytápění. Tvrdá voda může mít negativní dopady i na vaše zdraví.

Pro pitnou vodu jsou stanoveny doporučené koncentrace pro Ca2+ 40-80 mg/l, pro Mg2+ je to 20-30 mg/l. Těchto hodnot se dá dosáhnout díky zařízením na úpravu a změkčování vody (označované jako změkčovače vody). Pokud nevíte, jak se co nejlépe zbavit tvrdé vody, stačí nám napsat nebo zavolat na +420 228 224 790 ☎. Rádi vám poradíme.

Nabídka produktů k úpravě vody

Tvrdost vody je vlastnost vody, kterou způsobují vápenaté a hořečnaté soli. Tyto kationy jsou potřebné pro správné fungování našeho těla. Ale nadlimitní výskyt těchto látek může mít naopak i nepříznivé dopady na naše zdraví.

Tvrdá voda více vysouší pokožku, což může způsobovat podráždění anebo zánět pokožky nebo umocňovat tvorbu kožních ekzémů. Tvrdá voda může mít také stát za zvýšenou lámavostí vlasů – jak již bylo zmíněno dříve, tvrdá voda více vysouší nejenom pokožku, ale i vlasy. Dehydrovaná vlasová pokožka ztrácí svou přirozenou obranyschopnost, vlasy se pak častěji třepí a lámou.

 

Tvorba vodního kamene

Pro pitnou vodu jsou stanoveny doporučené koncentrace pro Ca2+ 40-80 mg/l, pro Mg2+ je to 20-30 mg/l.

Těchto hodnot se dá dosáhnout díky zařízením na úpravu a změkčování vody (označované jako změkčovače vody).

Čím vyšší je tvrdost vaší vody, tím dříve si začnete všímat bílého povlaku u vašich elektrospotřebičů (varná konvice, pračka) i u topné soustavt (radiátory).

Tomuto neesteticky vypadajícímu povlaku se říká vodní kamen. Ten se usazuje nejenom na místech, která vidíme a která dokážeme chránit (například spotřebiče, rychlovarná konvice, pračka, vodovodní baterie, umyvadla atd.) ale najdeme ho i ve vodovodních potrubích, rozvodech, topných tělesech a dalších nepřístupných místech, ve kterých se množí a následně způsobuje narušení jejich funkčnosti až úplné zničení.

Vodní kámen neomezuje jen životnost spotřebičů, ale se vznikem a usazováním vodního kamene se několikanásobně zvyšují výdaje na energie.

Díky měkké vodě dokážete ušetřit až 50% elektrické energie, která je potřebná na vytápění obydlí a nebudete muset nakupovat čisticí prostředky k odstranění vodního kamene.

Hodnocení tvrdosti vody

Vodu dělíme podle její tvrdosti na (jednotky mmol/l):

velmi měkkou < 0,5 voda dešťová
měkkou 0,7 -1,25 voda na nepropustném podloží
středně tvrdou 1,26 – 2,5 voda z veřejných vodovodů a z některých studen
tvrdou 2,51 – 3,75 většina studniční vody z vrtaných studen
velmi tvrdou 3,76 – 4,5 voda z vápencových podloží
extrémně tvrdou > 4,6 voda z vápencových podloží

Celková tvrdost se udává ve stupních německých °N, v rozborech z vodáren je často udávána v jedotkách mmol/l nebo také v mval/l.

Pro přepočet mezi jednotkami:
1 mval/l = 0,5 mmol/l
1 mval/l = 2,8 °N
1 mmol/l = 5,6 °N

Tvrdost vody se vyskytuje jako stálá, trvalá nebo přechodná.

Přechodné tvrdosti vody se můžeme zbavit jejím převařením. S tvrdostí stálou je to ovšem složitější. Přiznejme si, že s problémy stálé tvrdosti, která tvoří všudypřítomný a nepříjemný vodní kámen, se potýkají v domácnosti v podstatě všichni.

Zatím zmíněný projev tvrdosti vody, a to usazování vodního kamene, je na první pohled jevem zřejmým, ale co takové úsady, které nejsou na první pohled patrné, ale o to více zákeřnější a vyžadující si vyšší náklady na své odstranění.

Vodní kámen se může, a také usazuje, uvnitř praček, myček, boilerů nebo na topných spirálách. Zařízení takto pracují dlouho bez zjevných problémů, proto nás často překvapí jejich porucha. Ale to už je zpravidla pozdě. Nejdříve dochází ke zvyšování energetických nákladů a snižování účinnosti.

Tvrdost vody páchá v našich domácnostech velké škody, ale můžete se bránit. Její hodnotu můžeme zjistit díky krácenému rozboru s tvrdostí vody, který vám poskytne naprosto přesné výsledky. Spolu se stanovením tvrdosti si můžeme nechat zjistit také obsah železa, manganu nebo dusičnanů ve vaší vodě.

Jak chránit spotřebiče před tvorbou vodního kamene a tvrdou vodou?

Existuje řešení úpravy vody lokální, tzn. před každý spotřebič, nebo centrální, kdy se úpravna vody umisťuje na přívod vody do objektu.

Centrální řešení se nabízí použitím změkčovače vody.

Nám se nejvíce osvědčily změkčovače vody Ecowater, které patří k nejprodávanější úpravnám vody na světe.

Úpravna pracuje na bázi iontoměničové výměny za pomoci pryskyřicové náplně. Je to spolehlivý způsob jak odstranit z vody přebytek vápník a hořčíku a vyhnout se tak zcela jakémukoliv působení chemie na lidský organismus.

Samozřejmě nemůžeme z vody odstranit vápník a hořčík všechen, protože to by také nebylo pro lidské tělo zdravé.

Ale můžeme upravit složení vody tak, aby plně vyhovovala normám pro pitnou vodu, nezatěžovala naše tělo a zároveň neničila domácí spotřebiče usazováním vodního kamene.

Jestliže se také nyní zajímáte o to, jak změkčit vodu ve vaší domácnosti nebo firmě a máte potíže s tvrdou vodou, neváhejte nám napsat nebo zavolat na +420 228 224 790 ☎. Rádi vám poradíme.

Zodpovíme všechny vaše dotazy. Pokud si u nás necháte zpracovat rozbory vody, můžeme vám obratem poradit, jaké zařízení vám pomůže se tvrdé vody zbavit nejlépe a vytvoříme pro vás nabídku na míru (na základě rozboru vody umíme přesně stanovit velikost změkčovací stanice a dokážeme také vyčíslit spotřebu soli na jednu regeneraci a tedy i celkové náklady na údržbu změkčovače).

Vzorkovnice potřebné k odběru vzorků vody pro účely rozboru si můžete vyzvednout v kterékoliv naší pobočce. Testy a analýzy vody provádíme v naší akreditované laboratoři, nabízíme možnost expresního zpracování a vyhodnocení rozboru, máme 44 kontaktních míst po celé České republice