Rozbory vody pro školky, školy, školská zařízení a vzdělávací střediska

Provádíme akreditované odběry, rozbory vody  i analýzy vzorků vody v akreditované laboratoři pro školy, školky a další školská zařízení a vzdělávací střediska. Našim klientům umožňujeme si v našich 43 odběrných místech odebrat vzorkovnice a provést si (neakreditovaný) odběr vody svépomocí. Odebraný vzorek je poté možné odnést zpět na naše kontaktní místo a my jej odsud odešleme do laboratoře na analýzu. Nebo vám vzorkovnice doveze kurýr. Případně si objednáte certifikovaného vzorkaře, který provede akreditovaný odběr.

Více o tom, jaké poskytujeme rozbory vody.

Potřebujete poradit?

Vepište své telefonní číslo a náš specialista vám do 2 hodin zavolá zpět.

  +420

  Abychom vám mohli zavolat, ponecháme si vaše údaje po dobu 1 roku. Nemusíte mít obavy, budou v naprostém bezpečí.

  Abychom vám mohli zavolat, ponecháme si vaše údaje po dobu 1 roku. Nemusíte mít obavy, budou v naprostém bezpečí.

  Nabídka produktů k úpravě vody

  Rozbory vody a testování kvality vody pro MŠ, SŠ, VŠ  další školní zařízení – pobočky po celé ČR

  Fungujeme po celé České Republice – máme sběrná místa sloužící k vyzvednutí vzorkovnic (nádoby sloužící k odběru vzorku vody).

  Kamkoliv jinam dojedeme a nebo se s vámi dohodneme na způsobu doručení vzorkovnic a provedení náběru vzorků pro rozbor vody přímo u vás. Podívejte se na sběrná místa pro rozbory vody v rámci celé ČR. Službu rozbory vody lze využít v rámci celé České republiky pro soukromé, fyzické i právnické osoby.

  Dlouhodobě zpracováváme rozbory pro většinu mateřských škol a školek, pro střední školy, gymnázia, odborná učiliště, vyšší odborné školy a vysoké školy, jazykové školy, církevní školy, dětské domovy, internáty, detenční zařízení, školní jídelny, menzy, ubytovací zařízení pro studenty (koleje),

  Jaké rozbory vody si u nás mohou zástupci škol a školských zařízení objednat?

  Základní rozbory vody, krácené i úplné rozbory vody, rozbory teplé i studené vody. Provádíme testování kvality vody pro vodu pitnou, užitkovou, bazénovou, povrchovou.

  Rovněž provádíme rozbory odpadních vod, což jistě uvítají provozovatelé čistíren. Pro ně zajišťujeme v rámci rozboru odpadních vod, také rozbory kalů a sedimentů z vodních toků, nádrží, jímek, septiků, lapolů.

  Pro provozovatele veřejných koupališť provádíme pravidelné i jednorázové rozbory vody bazénové vody, bazénů, koupališť dle platné legislativy.

  Zpracováváme rozbory a analýzy vody školská zařízení, která jsou povinná provádět laboratorní rozbory vody ze zákona.

  Pomůžeme také stanovit těžké kovy ve vodě. Zpracováváme žádosti na vypouštění odpadních vod.

  Zaměřujeme se na rozbory chemické, mikrobiologické, souhrnné rozbory vody i orientační rozbory pitné vody, bazénových i odpadních vod, pravidelně také zajišťujeme rozbory vody pro studny a vrty. Dokážeme také analyzovat vodu na přítomnost bakterie Legionelly a také na rozbor vody na výskyt radonu, zda voda nepřekračuje maximální povolené hodnoty a není tedy zdraví škodlivá.

  Vše dle Vyhlášky 252/2004 Sb., 254/2001 Sb., 428/2001 Sb. a jejich příloh. Upřednostňujeme individuální přístup k zákazníkovi pro jeho maximální spokojenost s našimi produkty a službami.

  Rozbor pitné vody pro školská zařízení

  Zajímá vás, zda je voda pitná, neobsahuje bakterie ze sousedova septiku, neobsahuje nebezpečné dusičnany? Pak je pro vás je vhodný krácený nebo informativní rozbor pitné vody. Provedeme rozbor vody ve vaší domácnosti, nebo domku, který vám ukáže, jakou vodu pijete, nebo užíváte.

  Vzorky provádíme v akreditované laboratoři s atestem.

  Rozbor vody pro hygienu i pro kolaudaci

  Pokud si potřebujete ve vašem školském zařízení ověřit kvalitu vody z vodovodu, pak pro tyto účely nabízíme rozbor vody ke kolaudaci, neboli krácený rozbor vody. Rozbor vody je platný pro hygienu i pro kolaudaci. Případně poskytujeme i krácený rozbor ke kolaudaci rozšířený o ukazatel tvrdosti vody.

  Rozbor pitné vody pro MŠ, ŠŠ, VŠ

  Jste provozovatelem nebo zástupcem mateřské školy, školky, střední školy, gymnázia, odborného učiliště, vyšší odborné školy, vysoké školy, jazykové školy, církevní školy, dětského domova, internátu, detenčního zařízení, školní jídelny, menzy, ubytovacího zařízení pro studenty (koleje) a používáte zdroj vaší pitné vody pro své studenty, návštěvníky, klienty a nebo zaměstnance, pak máte také zákonnou povinnost pravidelně dokládat úřadům kvalitu pitné vody podle vyhlášky. Pro vás je určeno rozbor pitné vody dle vyhlášky. 252/2004 Sb.

  Laboratorní rozbor pitné vody jiného rozsahu pro školy

  Potřebujete udělat rozbor pitné vody? Kolaudujete a potřebujete udělat rozbor pitné vody? Čekáte kontrolu inspektorů životního prostředí? Máte pocit, že s vaší vodou není něco v pořádku? Napište nám jaký rozbor přesně potřebujete a my ho pro vás provedeme.

  Zrevidujeme kvalitu vody a nalezneme řešení

  Provedeme rozbor vody, který vám ukáže, jakou vodu pijete, nebo užíváte. Vzorek pak zanalyzuje akreditovaná laboratoř, která provede test vody na přítomnost předem nadefinovaných látek.

  Na základě rozboru vody získá zákazník informace o kvalitě svého zdroje, které může použít ke kolaudaci. Při nevyhovujících parametrech navrhneme další kroky k řešení s ohledem na vaše finanční možnosti.