Rozbory vody pro bazény a bazénové vody - domácnosti

Poskytujeme rozbory vody pro majitele soukromých bazénů a vodních ploch na získání informativního přehledu kvality vody v domácím bazénu, soukromém koupališti anebo v soukromé  nádrži.

Více o tom, jaké poskytujeme rozbory vody pro bazény a bazénové plochy.

Nabídka rozborů vody

Rozbory vody pro domácí bazény a bazénové vody a jiné vodní plochy

Rozbory bazénové vody jsou určeny pro majitele soukromých bazénů a vodních ploch, na získání informativního přehledu kvality vody v bazénu, v nádrži.

Rozbory vody pro bazénových vod pro firmy, obce, veřejná koupaliště, nádrže a wellness centra a další provozovatele

Poskytujeme komplexní služby v oblasti analýzy vody a testování vody i pro komerční subjekty.

Pro komerční potřeby ověřování kvality vody pro regionální úřady veřejného zdravotnictví provádíme akreditované odběry vzorků vody.

Nabízené rozbory vody zohledňují tyto zákonem definované požadavky na kvalitu vody. Nabízíme rozbory dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., která stanovuje parametry a kritéria kvality pitné vody. Nabízíme krácený rozbor anebo úplné akreditované rozbory pitné vody dle 252/2004 Sb.