Rozbory vody pro veřejné bazény, koupaliště a wellness centra

Jste vlastníkem či provozovatelem bazénu, sauny s ochlazovacím bazénem či koupaliště s přístupem veřejnosti? Potřebujete vyhovět požadavkům hygienika a zadávat data o vašem bazénu do systému PIVO? Potom potřebujete pravidelný rozbor vody v bazénu. Podle Vyhlášky 238/2011 Sb. máte povinnost zajistit pravidelné vzorkování kvality vody v bazénu akreditovanou laboratoří.

Zajišťujeme akreditované odběry vzorků a rozbory bazénových vod, provádíme stanovení všech chemických, fyzikálních a mikrobiologických ukazatelů požadovaných platnými právními předpisy. Všechna prováděná stanovení a měření jsou akreditována ČIA. Více o rozborech vody pro veřejné bazény, koupaliště a další subjekty.

Nabídka rozborů vody

Rozbory bazénových vod – pro koho jsou povinné dle zákona?

K rozborům bazénových vod se vztahuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 238/2011 Sb. v platném znění o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch.

Rozbory bazénových vod jsou určeny provozovatelům bazénů a wellness (firmy, města, obce, hotely, sauny, sportovní a relaxační služby).

Četnost odběru vzorků a měření požadovaných ukazatelů je určena vyhláškou či provozním řádem zařízení.

Ukazatale kvality bazénové vody

Mikrobiologické a biologické parametry – Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, počet kolonií při 36 °C, Staphylococcus aureus, Legionella species.

Fyzikální parametry – průhlednost, pH, redox potenciál (stanovuje se na místě při odběru vzorků).

Chemické parametry – TOC, dusičnany, zákal, volný chlor, vázaný chlor, ozon (stanovuje se pouze v případě použití ozonu při úpravě vody), chloritany a chlorečnany (měří se pouze v případě, že je k dezinfekci používán oxid chloričitý).

Standardně v rámci rozboru bazénových vod zajišťujeme tento servis:

 • Spolupráci při úpravě vody v bazénech (dávkování přípravků pro úpravu bazénové vody) aj.
 • Doporučení vhodných přípravků pro úpravu bazénové vody.
 • Konzultaci a řešení problémů s případně nevyhovujícími ukazateli kvality bazénové vody.
 • Přípravu a návrhy provozních řádů dle požadavků kontrolní hygienické stanice.
 • přenos výsledků provedených zkoušek a měření do celostátního elektronického registru IS PIVO.
 • Odběry vzorků a stanovení ukazatelů hygienických limitů pro vybrané indikátory mikrobiologického a parazitologického znečištění písku v pískovištích na venkovních hracích plochách.
 • Konzultace s KHS.
 • Speciální vzorkovnice pro odběry vzorků dle požadovaných analýz.
 • Provádění terénních měření (pH, volný a vázaný chlor, ozon, redox-potenciál) kvalitními a metrologicky kontrolovanými přístroji.

Odběr vzorků u veřejných bazénů, koupališť, ubytovacích zařízení apod.

Zajišťujeme akreditované odběry vzorků a související terénní měření dle požadavků legislativy. Akreditované odběry vzorků odpadů provádí naši certifikovaní vzorkaři, kteří splňují veškeré požadavky dle citované vyhlášky č. 238/2011 Sb. v platném znění.

Pokud se rozhodnete využít naší nabídky rozborů bazénových vod, naši konzultanti vám ochotně pomohou a poradí.

Komu se výsledky rozborů pro veřejná koupaliště, veřejné bazény a wellness centra předkládají?

Výsledky rozborů se zadávají do databáze PIVO, kterou provozuje Hygienická služba (dále „HS“). Při případné kontrole od HS je nutné doložit, že voda v bazénu je pravidelně kontrolována a je vždy vyhovující.

Co bude při péči o bazén dělat naše laboratoř a jaké povinnosti při péči o bazén připadají na vás?

Vy či Váš pracovník se musí starat o to, aby bylo v bazénu správné množství chlóru, správná hodnota pH atp., podrobněji vizte Vyhlášku č. 238/2011 Sb. My provedeme rozbor vody v bazénu a na základě jeho výsledků vám sdělíme, že bazén funguje správně, že voda neobsahuje žádné bakterie, že množství chlóru je v pořádku, pH je v normě atp. Při případném problému vás ihned informujeme, počkáme na zjednání nápravy a poté provedeme opětovný odběr.

Jak často je třeba rozbor vody v bazénu provádět?

Četnost rozborů je dána Vyhláškou č. 238/2011 Sb.:

 • 1x měsíčně u bazénu s teplotou do 23°C a do 28°C
 • U bazénu s teplotou nad 28°C 1x za měsíc ve větším rozsahu a 1x za měsíc v menším rozsahu, celkem tedy 2x do měsíce.
 • V případě, že 5x po sobě nebude nalezeno žádné bakteriologické znečištění, snižuje se automaticky interval na 1x měsíčně ve větším rozsahu. Konkrétní příklady provedení odběrů při různých rozsazích jsou uvedeny v PDF níže.

  Cena rozboru vody pro veřejná koupaliště, bazény a wellness centra

  Cena se liší dle velikosti bazénu (nad 2 m3 je dražší) a teploty vody v něm (čím teplejší voda, tím více ukazatelů a tím vyšší cena).