Zbavte se nebezpečného olova a těžkých kovů ve vodě

20. července 2018

Nadměrné množství olova ve vodě se týká zejména starých budov s olověnými rozvody, se kterými voda přichází do styku během distribuce. Jedná se především o olověné přípojky nebo olověné domovní rozvody, ale i některé starší typy PVC potrubí a dosud běžně používané drobné prvky z mosazí nebo červeného bronzu (armatury, vodoměry, spojky, vodovodní baterie apod.). Olovo v pitné vodě je nebezpečné především pro děti a jejich vyvíjející se nervový systém. Řešením je zpracování si rozboru vody na přítomnost těžkých kovů a v případě zjištění nadlimitních hodnot upravit vody anebo vyměnit staré vodovodní rozvody. K tomuto účelu bylo možné využít dotace z fondů EU (bližší info v článku).

Pitná voda, která odtéká z úpraven do veřejné vodovodní sítě, samozřejmě vyhovuje všem kritériím a normám, jež se týkají zdravotní nezávadnosti vody. V naprosté většině vzorků z odběrů vody z vodáren není zjištěno vůbec, ve zbytku jsou hodnoty na úrovni zlomku limitní hodnoty.

Problém nastává právě v okamžiku, kdy se upravená voda dostane do veřejného potrubí. To je často i sto let staré. Největší problém pak způsobuje olověné potrubí, které se používalo skoro ve všech městech po celém světě. Naštěstí dnes řada měst a metropolí, a to zejména i díky výrazné finanční podpoře ze strany Evropské unie, přistupuje k výměně starých vodovodních trubek za nové. Úplně nejhorší jsou však koncové rozvody, tedy ty trubky, které rozvádí vodu po domě a vám domů. Ve velkých městech se řádově provádí tisíce kontrol pitné vody u koncového spotřebitele a řada ze vzorků kvalitativně nevyhovuje.

Odstranění olova z vody lze nejsnáze provést katexovým filtrem, který je schopný zachytit veškeré kovy včetně olova v jejich iontové (rozpustné) formě. K tomu lze využít přístroje určené na úpravu a změkčení vody.

Snížení  tvrdé vody mmá pozitivní vliv na vaše zdraví, protože snižuje rozpustnost potenciálně toxických iontů kovů jako je olovo a měď. Toto bylo aktuální v minulosti, kdy většina vodovodního potrubí byla tvořena těmito kovovými materiály, které jsou v současné době ve většině případů nahrazeny nezávadným celoplastovým potrubím, které musí splňovat přísné normy. Tyto moderní materiály jsou určeny pro styk s pitnou vodou. V domácnostech, které mají staré rozvody se doporučuje zajistit dodatečnou úpravu technologií reverzní osmózy, která odstraňuje těžké kovy a anorganické nečistoty z pitné vody.

Odhaduje se, že takových domů je v ČR ještě asi 5 %. I když obsah olova lze snížit např. odpouštěním vody, nejjistější způsob, jak se tomuto riziku vyhnout, je nevyhovující rozvody vyměnit za nové, nezávadné.

Z toho důvodu byl v České republice od roku 2004 každoročně vyhlašován národní program na podporu výměny olověného potrubí vnitřních vodovodů, který realizovalo Ministerstvo pro místní rozvoj (naposledy v roce 2017). Nicméně pro rok 2018 program podpory oprav domovních olověných rozvodů pro rok nebyl vyhlášen.

Na obsah olova ve vodě má vliv zejména kvalita vody, respektive stupeň agresivity vůči olověným materiálům. Čím je vyšší, tím více olova se bude postupně do vody uvolňovat.

Dále na to má vliv materiál, ze kterého je vyrobeno potrubí, vodovodní přípojka a domovní instalace, ale i rozsah a uspořádání domovní instalace a především chováním odběratele při spotřebě vody (vliv na to má i průměrná dobou stagnace vody v potrubí domovního rozvodu). Obsah olova ve vodě je proto velmi proměnlivý nejen v jedné zásobované oblasti, ale i v rámci jednoho domu a dokonce i jedné domácnosti.

Pro minimalizaci výskytu jedovatého olova ve vodě postačí dodržovat jednoduchá opatření:

  • Necháte vodu odtéct, nechte vodu odtéct před jejím použitím k pití nebo vaření v případě, že stála v potrubí delší dobu. 
  • Nebudete používat teplou vodu pro přípravu teplých nápojů a potravin, protože vysoká teplota podporuje uvolňování kovů.

Nemusí se však jednat přitom jen o olovo, které se může v důsledku zastaralého vodovodního potrubí ve vodě vyskytovat. To sice představuje největší nebezpečí, ale často se uvolňují z potrubí do vody další nežádoucí látky a dochází tak k překročení povolených hodnot pro některé mikroorganismy a k překročení limitů na množství železa ve vodě. Zhoršuje se tak nejen zdravotní nezávadnost pitné vody, ale také její kvalita. Voda může zapáchat, případně může chutnat divně, často po železu.

Pokud i vás zajímá, jestli se ve vodě nevyskytuje nadměrné množství železa, nechte si provést celý rozbor vody na těžké kovy


Objednejte si rozbor vody

A zjistěte, jestli vaše voda splňuje všechny potřebné normy. V případně zájmu vám zařídíme výsledky rozboru vody i do 24 hodin.

Proč si vybrat nás

Provádíme analýzy v akreditované laboratoři, nabízíme možnost expresního zpracování a vyhodnocení rozboru, máme 47 kontaktních míst po celé České republice - to jsou jen některé z našich předností.

Expresní analýzy vzorků vody

Standardně jsme schopni vyhodnotit výsledky do 7-10 pracovních dnů, v případě expresní potřeby do 1-3 pracovních dnů.

Nejdostupnější rozbory v ČR

Máme nejširší síť v České republice, která čítá 47 kontaktních míst.

Vyhodnocení výsledků

U všech rozborů pitné vody provedeme porovnání zjištěných hodnot s limitními hodnotami dle vyhlášky č. 252/2004 Sb.

Nejmodernější přístroje

Využíváme nejmodernější přístroje, které poskytují ještě přesnější výsledky.

Mezinárodní akreditace

Umíme vám dodat protokoly v několika světových jazycích a být váš mezinárodní partner pro rozbory.

Kvalitní zákaznický servis

Ochotně vám poradíme s výběrem vhodného produktu přímo pro vás.

Od rozboru po řešení

Na základě vyhodnocení výsledků vám dokážeme navrhnout komplexní účinná nápravná opatření.

Maximální spokojenost

99 % našich klientů doporučuje naše služby dál.