Jak probíhá odběr vzorků a jak si můžete provést odběry vody sami?

9. června 2018

Vzorek pro rozbor vody si zvládnete bez problému odebrat i sami.

Jen nebude možné takový rozbor možné použít pro účely například kolaudace nového zdroje pitné vody – jelikož takový rozbor musí být proveden akreditovaným pracovníkem (jedná se pak o tzv. akreditovaný rozbor vody).

Akreditovaný odběr je uznán úřady jako nezpochybnitelný (tzn. že hodnoty jsou pravdivé, nedošlo k možnosti zaměnit údaje atd.).

Nesprávně či nevhodně provedené vzorkování může často předem znehodnotit práci laboratoře a znemožní správnou interpretaci naměřených výsledků. Proto je vhodné odběry vzorků provádět dle příslušných předpisů a norem kvalifikovanými a zkušenými pracovníky, kteří zajistí akreditovaný odběr reprezentativního vzorku materiálu. Pokud hodláte využít rozbor pro účely kontroly ze strany kontrolních orgánů (rozbor vody pro bazény, studny, kolaudace, kanalizace) vyberte si z naší nabídky rozbor vody pro kolaudace a v objednávkovém formuláři zvolte jako způsob realizace odběru akreditovaný rozbor.

Odběr vzorku svépomocí sestává vždy ze 3 kroků: 

  • vyzvednutí vzorkovnice,
  • odběru vody,
  • doručení vzorku vody do laboratoře.

Vyzvednutí vzorkovnic

Aby nedošlo ke kontaminaci nebo k nežádoucímu ovlivnění odebraných vzorků (například tak, že bakterie pochází ze zašpiněné nádoby), musí být voda odebrána za pomocí sterilních vzorkovnic.

Vzorkovnice určené speciálně pro rozbor vody v laboratoři si můžete zdarma po domluvě vyzvednout v kterékoliv z našich poboček po celé ČR: https://vodatest.cz/pobocky

Anebo si je nechat přivézt až k vám domů – postačí si vybrat vhodný rozbor vody (i s výběrem vhodného produktu vám rádi pomůžeme – postačí nám popsat vaši situaci prostřednictvím chatu na stránkách, anebo do mailu).

I z toho důvodu nelze použít vlastní nádoby, které by mohly obsahovat nečistoty, bakterie či jiné nežádoucí látky – rozbor by tak byl v podstatě k ničemu. Protože by nešlo určit, které látky byly již obsaženy ve vodě a které pochází z nádoby v níž byla uložena voda.

Odběr vody na rozbor

Podle toho, odkud vodu nejčastěji odebíráte, z tohoto zdroje budete také odebírat i vodu na rozbor, kterou pak odešlete do laboratoře.

Příklad:

  • Pitná voda = odeberete vodu z vodovodního kohoutku.
  • Užitková voda = studna.
  • Odpadní voda = odběr ze zdroje dopadní vody atd.

Jestliže se chcete dozvědět vše o vodě, kterou doma pijete, je třeba odebírat vodu přímo z vodovodního kohoutku (protože jen tak budou ve výsledcích rozboru zahrnuty i případné vlivy vodovodních rozvodů z domu, které taktéž mohou mít negativní dopad na kvalitu pitné vody).

Pokud vlastníte studnu a tato studna nebyla delší dobu používána (např. během zimy, kdy v ní byla zamrzlá voda), doporučujeme odčerpat nejméně trojnásobek celkového objemu vody ze studny. Až se hladina vody opět doplní na běžnou mez, až poté je vhodné odebírat vzorek.

Jak správně odebírat vzorek vody svépomocí pro běžný rozbor

  • Před samotným odběrem vzorku nechte vodu alespoň 5 minut odtéct a poté začnete s odběrem.
  • Při odběru postupujte tak, aby nemohlo dojít k tomu, že by nečistota z vašich rukou mohla jakkoliv kontaminovat vzorek vody (to znamená, že musíte vzorkovnici držet pod takovým úhlem, aby vám netekla přes prsty voda, která se dostává do vzorkovnice).
  • Připravte si dopředu ke kohoutku všechny potřebné vzorkovnice: sterilní skleněnou vzorkovnici na mikrobiologický rozbor, litrovou plastovou vzorkovnici na chemický rozbor a případně ještě plastovou vzorkovnici s objemem 100 ml, která se používá pro určení hodnot těžkých kovů ve vodě.

Odběr vody pro stanovení chemických ukazatelů a těžkých kovů

Před použitím musíte litrovou PET láhev (vzorkovnici) 3x vypláchnout odebíranou vodou (nejenom láhev, ale také i uzávěr). Až potom můěte naplnit vzorkovnici až po okraj vodou, kterou chcete zanalyzovat a láhev zašroubovat za pomocí uzávěru.

Pokud máte k dispozici také 100 ml PET vzorkovnici, která se používá na podrobné rozbory vody s těžkými kovy, je postup stejný. 3x ji vypláchnete odebíranou vodou a až poté naplníte.

Odběr vody pro stanovení bakteriologických ukazatelů

Pro rozbory vody, které mají ukázat přítomnost bakterií ve vodě (například legionelly), je nutné použít speciální sterilizovanou plastovou vzorkovnici.

Vzorkovnici otevřete až těsně před samotným odběrem. Běžně bývá navíc tato speciální vzorkovnice opatřena pečetí s označenou dobou minimální trvanlivosti.

Při odběru vzorku vody pro stanovení bakteriologických ukazatelů vzorkovnici otevřete a bez vyplachování ji naplňte odebíranou vodou. Víčko po celou dobu držte v druhé ruce vrškem k sobě, aby (např. při kýchnutí) nedošlo ke kontaminaci.

Vzorkovnici nenaplňujte až po okraj, ale jen přibližně 2 cm pod hrdlo, aby měly bakterie dost vzduchu.

Odběr vody pro stanovení pesticidů

Pro odběry vzorků pro určení přítomnosti pesticidů ve vodě, se používá hnědá skleněná vzorkovnice s objemem 1l. Vzorkovnici opět (jako v předešlých případech) 3x vypláchneme i včetně uzávěru a až poté ji naplníme až po okraj a láhev uzavřeme.

Jakmile se vám podaří odebrat vzorek vody tak, aby nedošlo k jeho kontaminaci, čeká vás poslední krok. Doručit vzorek vody do laboratoře.

Doručení rozboru vody do laboratoře

Odebraný vzorek je třeba chladit, jestliže jej okamžitě nevezete do laboratoře bezprostředně po odběru (opět mohlo by dojít ke kontaminaci vzorku, jelikož bakterie se rychleji množí při vyšších teplotách a naměřené hodnoty by tak mohly být zcela odlišné od skutečnosti).

Vzorek je nutné doručit do laboratoře co nejdříve, nejpozději však do 24 hodin od odběru (kvůli ovlivnění mikrobiologie).  Vzorkovnici s odebraným vzorekem vody můžete po předchozí domluvě přinést na kteroukoliv z našich 47 poboček.

Jak rozumět výsledkům z rozboru vody?

Výsledky rozboru voy z laboratoře obdržíte ve formě zkušebního protokolu. V jednotlivých řádcích tohoto dokumentu jsou uvedeny jednotlivé parametry

V řádcích jsou uvedeny jednotlivé parametry, např. pH při 25°C6,8 je naměřená hodnota. Což znamená, že při dané teplotě byla naměřena hodnota pH 6,8 (vedle je pak uveden sloupec, který značí povolený limit pH ve vodě – tzn. 6,5 – 9,5 je hraniční limit.

Poslední sloupec ukazuje, zda-li daný parametr splňuje limit pro pitnou vodu nebo ne. Stačí tedy sledovat poslední sloupec a pokud je všude “ano”, voda je v pořádku.

Pokud v protokolu najdete v posledním sloupci slovíčko „ne“, podívejte se na začátek řádku, kde zjistíte, co je špatně.

V případě, že si objednáte rozbor vody u nás, rádi vám vždy vysvětlíme výsledky rozboru pro vás srozumitelnou formou a pomůžeme vám i s dalšími opatřeními. Stejně tak vám poradíme, jestli potřebujete základní orientační rozbor vody (určený je pro zjištění hodnot ve vodě, ale jeho výsledky nelze použít pro účely kolaudace nového vodního zdroje), rozbor vody pro kolaudace, rozbor vody s těžkými kovyúplný rozbor vody

Co dělat, pokud výsledky rozboru vody dopadnou špatně?

Jestliže vám vyjde špatně chemický a fyzikální rozbor vody (na protokolu to poznáte dle toho, že začíná daná pasáž začíná nadpisem Chemický a fyzikální rozbor vody), budete muset oslovit specializovanou firmu, která vám pomůže zajistit za pomocí speciálních přístroů změnit či upravit vlastnosti vody.

Na úpravy vlastností vody se zaměřujeme také. Něž vám však můžeme pomoci s úpravou vody, potřebujeme vědět, jaké hodnoty (vlastností) má voda nyní. Z protokolu s dozvíme se přesné množství látek obsažených ve vodě a podle výsledků nabídnout nejlepší vhodné řešení vody, např. v případě bakterií, vám zajistíme přístroje, které pomohou zbavit vodu bakterií do budoucna.

Jsme schopni změnit vlastnosti u kyselé vody, tvrdé vody, v případě, že voda obsahuje příliš železa a manganu, dovedete snížit hodnoty vody pod limitní hodnoty. Dovedeme vyřešit mnoho dalších jiných problémů s vodou, které se dnes v ČR vyskytují velmi často. Stačí, když nám dáte vědět, co vás trápí.

Pokud nevyjde bakteriologický rozbor (na protokolu začíná nadpisem Bakteriologický rozbor), můžete si částečně pomoci sami – postačí, když si zakoupíte přípravek Savo.

Kupte si v drogerii Savo pro dezinfekci vodních zdrojů, pročtěte si na něm dávkování a nalijte vypočtené množství do studny. Přibližně po týdnu proveďte opakovaný rozbor jen na ty parametry, který nevyšly (budou označeny sloupcem Ne).


Objednejte si rozbor vody

A zjistěte, jestli vaše voda splňuje všechny potřebné normy. V případně zájmu vám zařídíme výsledky rozboru vody i do 24 hodin.

Proč si vybrat nás

Provádíme analýzy v akreditované laboratoři, nabízíme možnost expresního zpracování a vyhodnocení rozboru, máme 47 kontaktních míst po celé České republice - to jsou jen některé z našich předností.

Expresní analýzy vzorků vody

Standardně jsme schopni vyhodnotit výsledky do 7-10 pracovních dnů, v případě expresní potřeby do 1-3 pracovních dnů.

Nejdostupnější rozbory v ČR

Máme nejširší síť v České republice, která čítá 47 kontaktních míst.

Vyhodnocení výsledků

U všech rozborů pitné vody provedeme porovnání zjištěných hodnot s limitními hodnotami dle vyhlášky č. 252/2004 Sb.

Nejmodernější přístroje

Využíváme nejmodernější přístroje, které poskytují ještě přesnější výsledky.

Mezinárodní akreditace

Umíme vám dodat protokoly v několika světových jazycích a být váš mezinárodní partner pro rozbory.

Kvalitní zákaznický servis

Ochotně vám poradíme s výběrem vhodného produktu přímo pro vás.

Od rozboru po řešení

Na základě vyhodnocení výsledků vám dokážeme navrhnout komplexní účinná nápravná opatření.

Maximální spokojenost

99 % našich klientů doporučuje naše služby dál.