Rozbory pro bazény a bazénové vody

Provádíme akreditované odběry  i analýzy vzorků vody v akreditované laboratoři. Našim klientům umožňujeme si v našich 47 odběrných místech odebrat vzorkovnice a provést si (neakreditovaný) odběr vody svépomocí. Odebraný vzorek je poté možné odnést zpět na naše kontaktní místo a my jej odsud odešleme do laboratoře na analýzu (prohlédněte si seznam všech našich odběrných míst).

Zaměřujeme se na rozbory chemické, mikrobilogické a souhrné rozbory pitné vody, bazénových i odpadních vod, studní a vrtů. Dokážeme také analyzovat vodu na přítomnost bakterie legionely a také na výskyt radonu, zda voda nepřekračuje maximální povolené hodnoty a není tedy zdraví škodlivá.

Nabídka rozborů vody