Ze kterého rozboru zjistím, zda je voda opravdu pitná?

Pro 100% jistotu nezávadnosti vody by bylo třeba ve vodě provést tzv. úplný rozbor vody dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. Tento rozbor stojí 7 018 Kč vč. DPH bez pesticidů, 10 164 Kč vč. DPH s pesticidy a týká se zejména subjektů dodávajících pitnou vodu pro veřejnou potřebu.

Pro soukromé účely nabízíme rozbory menších rozsahů – krácené rozbory dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., které slouží ke kolaudaci či jednání s úřady, rozbory „na pitnost“ (základní orientační, rozšířený s těžkými kovy), které obsahují výběr nejčastěji překročených parametrů pitnosti s ohledem na domácnosti, či PREMIUM rozbor, který je kombinací rozboru kráceného a rozšířeného s těžkými kovy.

Obecně vždy platí, že čím více parametrů ve vodě prošetříme, tím budete mít větší jistotu, že je voda nezávadná.