Rozbory vody pro studny a vrty

Zdroj pitné vody ze studny se využívá obvykle tam, kde není dostupné zásobování pitnou vodou, anebo kvůli snížením nákladů za spotřebu vody. Kontrola kvality vody ze studny se pak provádí zpravidla jednou ročně. V případě, že zjistíte, že jsou výsledky rozboru vody ve studni každý rok stejné, je možné četnost rozboru vody ve studni nebo vrtu na 2 – 3 roky.

Odběr vzorku vody ze studny můžete provést sami, kdy si můžete vzorkovnice (nekontaminované plastové láhve, do kterých odeberete vodu) vyzvednout u nás na pobočce. Přesný postup odběru vzorků vody pro rozbor vody ve studni obdržíte od nás na vyžádání. Případně si můžete objednat svoz vzorkovnic na vybranou adresu kurýrem. Pokud potřebujete doložit výsledky rozboru vody úřadům, je nutné si objednat akreditovaný odběr, když vzorek vody odebere náš certifikovaný vzorkař.

Rozbory vody a testování kvality vody – pobočky po celé ČR

Fungujeme po celé České Republice – máme sběrná místa sloužící k vyzvednutí vzorkovnic (nádoby sloužící k odběru vzorku vody).

Kamkoliv jinam dojedeme a nebo se s vámi dohodneme na způsobu doručení vzorkovnic a provedení náběru vzorků pro rozbor vody přímo u vás. Podívejte se na sběrná místa pro rozbory vody v rámci celé ČR. Službu rozbory vody lze využít v rámci celé České republiky pro soukromé, fyzické i právnické osoby.

Jaké rozbory vody si u nás můžete objednat?

Základní rozbory vody, krácené i úplné rozbory vody, rozbory teplé i studené vody. Provádíme testování kvality vody pro vodu pitnou, užitkovou, bazénovou, povrchovou.

Rovněž provádíme rozbory odpadních vod, což jistě uvítají provozovatelé čistíren. Pro ně zajišťujeme v rámci rozboru odpadních vod, také rozbory kalů a sedimentů z vodních toků, nádrží, jímek, septiků, lapolů.

Pro soukromé majitele, kteří mají bazény nebo menší soukromé koupaliště před domem, zpracováváme rozbory vody pro bazény a bazénové vody.

Dále spolupracujeme s provozovateli veřejných koupališť, pro které provádíme pravidelné i jednorázové rozbory vody bazénové vody, bazénů, koupališť dle platné legislativy.

Zpracováváme rozbory a analýzy vody pro ubytovací zařízení, hotely, restaurace, bytová družstva a další subjekty a provozovny, které jsou povinny provádět laboratorní rozbory vody ze zákona.

Na základě rozboru půdy na zahradě, poli či jiném pozemku doporučíme hnojení, pomůžeme s rozbory při založení či odbahnění rybníku, kde je potřeba stanovit těžké kovy. Zpracováváme žádosti na vypouštění odpadních vod.

Zaměřujeme se na rozbory chemické, mikrobiologické, souhrnné rozbory vody i orientační rozbory pitné vody, bazénových i odpadních vod, pravidelně také zajišťujeme rozbory vody pro studny a vrty. Dokážeme také analyzovat vodu na přítomnost bakterie Legionelly a také na rozbor vody na výskyt radonu, zda voda nepřekračuje maximální povolené hodnoty a není tedy zdraví škodlivá.

Vše dle Vyhlášky 252/2004 Sb., 254/2001 Sb., 428/2001 Sb. a jejich příloh. Upřednostňujeme individuální přístup k zákazníkovi pro jeho maximální spokojenost s našimi produkty a službami.

Rozbor pitné vody pro soukromé osoby, soukromé účely

Zajímá vás, zda je voda pitná, neobsahuje bakterie ze sousedova septiku, neobsahuje nebezpečné dusičnany? Pak je pro vás je vhodný krácený nebo informativní rozbor pitné vody. Provedeme rozbor vody ve vaší domácnosti, nebo domku, který vám ukáže, jakou vodu pijete, nebo užíváte.

Vzorky provádíme v akreditované laboratoři s atestem.

Rozbor vody ke kolaudaci

Pokud si potřebujete ve vašem rekreačním či wellness zařízení ověřit kvalitu vody z vodovodu, pak pro tyto účely nabízíme rozbor vody ke kolaudaci, neboli krácený rozbor vody. Rozbor vody je platný pro hygienu i pro kolaudaci. Případně poskytujeme i krácený rozbor ke kolaudaci rozšířený o ukazatel tvrdosti vody.

Rozbor pitné vody pro firmy

Jste provozovatelem restaurace, ubytovny,  hotelu, nebo penzionu či kavárny, nebo podniku a používáte zdroj vaší pitné vody pro zákazníky, a nebo zaměstnance, pak máte také zákonnou povinnost pravidelně dokládat úřadům kvalitu pitné vody podle vyhlášky. Pro vás je určeno rozbor pitné vody dle vyhlášky. 252/2004 Sb.

Laboratorní rozbor pitné vody jiného rozsahu 

Potřebujete udělat rozbor pitné vody? Kolaudujete a potřebujete udělat rozbor pitné vody? Čekáte kontrolu inspektorů životního prostředí? Máte pocit, že s vaší vodou není něco v pořádku? Napište nám jaký rozbor přesně potřebujete a my ho pro vás provedeme.

Zrevidujeme kvalitu vody a nalezneme řešení

Provedeme rozbor vody ve vaší domácnosti, domku nebo firmě, který vám ukáže, jakou vodu pijete, nebo užíváte. Vzorek pak zanalyzuje akreditovaná laboratoř, která provede test vody na přítomnost předem nadefinovaných látek.

Na základě rozboru vody získá zákazník informace o kvalitě svého zdroje, které může použít ke kolaudaci. Při nevyhovujících parametrech navrhneme další kroky k řešení s ohledem na vaše finanční možnosti.